Скочи на садржај

lične priče

Breda Kalef
Breda Kalef je operska pevačica i primadona opere u Beogradu. 
Intervju sa njom uradili su naši učenici, povodom filma
 "Tri obećanja"https://www.centropa.org/cs/node/29602
Božidar Jovanović
Božidar Jovanović (1925-1990), građevinski inženjer imao je važan doprinos u izgradnji Novog Beograda. Priču o njemu donosi njegova unuka Sofija Jovanović, učesnica našeg projekta.
Svetozar Jovašević
Svetozar Jovašević rođen je u jevrejskoj porodici u Beogradu, pred početak Drugog svetskog rata. Iako živi u Izraelu, svoju neobičnu priču podelio je sa nama.
Andrej Tumpej
Andrej Tumpej (1886-1973)  sveštenik katoličke crkve Sv.Ćirila i Metodija
 na Čukarici u Beogradu, u toku Drugog svetskog rata zbog pomaganja Jevrejima,
 postuhumno je odlikovan priznanjem Izraela kao "pravednik među narodima".
O njumu nam je pričao sveštenik crkve Jurij Devetak.
Aleksandar Ajzinberg
Aleksandar Ajzinberg rođen je 1930. godine u Beogradu u jevrejskoj porodici. U vreme nemačke opupacije od 1941. godine zatvoren je zajedno sa roditeljima, a početkom 1942. pobegao je sa majkom u Homoljske planine gde se krio do oktobra 1944. godine. Razgovarao je sa našim učesnicima i ispričao svoju uzbudljivu priču.
Hilda Dajč
Hilda Dajč je rođena 1922. u aškenaskoj porodici u Beču. Posle gimnazije, Hilda se upisala na studije arhitekture, ali se  ubrzo  u okupiranom Beogradu, dobrovoljno prijavila da volontira u  logoru Staro sajmište kao medicinska sestra. Datum smrti Hilde Dajč nije poznat, ali se pretpostavlja da je ubijena u gasnom kamionu 1942. Bili smo na postavljanju kamena spoticanja u znak sećanja na nju.
Oto Bihalji Merin
Oto Bihalji-Merin bio je jugoslovenski književnik, publicista, istoričar umetnosti
 i likovni kritičar jevrejskog porekla, rođen je kao Oto Bihali. Bili smo u njegovom legatu
 u Nemanjinoj ulici 3, koji je moguće posetiti uz posebnu najavu.
Porodica Minh
Porodica Minh je dala veliki doprinos razvoju industrije u Srbije na prelazu 19. u 20. vek. Zbog svog jevrejskog porekla tokom Drugog svetskog rata pojedini članovi su stradali, dok  se deo članova odselio u inostranstvo. Celokupna imovina im je oduzeta.
Porodica Petronijević
Pojedini članovi porodice Petronijevića  su ostavili važan  istorijski trag u modernoj istoriji Srbije. Posetili smo njihov legat u Ulici Kneza Miloša 19 i razgovarali sa naslednicom ove porodice.
Milivoje Radovanović
Milivoje Radovanović bio je pravnik i sudija koji je svojim radom, širom tadašnje Srbije, doprineo uspostavljanju pravnog sistema u novoj državi. Razgovarali smo sa njegovim potomcima, koji su nam ustupili priču i dragocene arhivske fotografije.
Porodica Sekulić
Milan Sekulić  bio je poznati arhitekta u međuratnom periodu, i veliki kolekcionar, koji je zajedno sa ženom Pavom,  sakupio vrednu zbirku ikona, ali i drugih umetničkih dela. Celokupnu umetničku zbirku, Sekulići su ostavili  Muzeju grada Beograda.  Bili smo u njihovom legatu u Uzun Mirkovoj br 5 .
Josip Slavenski
Legat  jugoslovenskog kompozitora hrvatskog porekla Josipa Slavenskog otvoren je 8. decembra 1983. godine u stanu na petom spratu zgrade broj 1 na trgu Nikole Pašića. Ovde se nalazi njegova radna soba preseljena iz Svetosavske ulice broj 33 gde je kompozitor živeo i radio do svoje smrti 1955. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama