Скочи на садржај

ANTIČKA ZBIRKA U NARODNOM MUZEJU

GDE SE NALAZI?

Narodni muzej nalazi se na Trgu republike 1 u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta.
Antička zbirka nalazi se u prizemlju zgrade Narodnog muzeja i sastavljena je od predmeta koji potiču iz praistorijskog perioda, kultura metalnog doba, kao i iz grčkog, helenističkog i rimskog perioda na Balkanu.

ISTORIJAT NARODNOG MUZEJA

Narodni muzej osnovan je  1844. godine, na inicijativu  tadašnjeg ministara prosvete Jovana Sterije Popovića. Zbirka je bila mala i sastojala se od novca i skromnih materijalnih predmeta iz antičkog i srednjovekovnog perioda. Darovima uglednih pojedinica zbirka muzeja polako se širila, pa je 1871. godine Muzej prvi put otvaren za posetioce u zgradi Miše Anastasijevića na današnjem Studentskom trgu. Muzej je od 1893. godine premešten u privatne kuće Miše Anastasijevića i braće Veličković, u blizini Studentskog trga, ali je  tokom Prvog svetskog rata zgrada oštećena, pa je muzej, privremeno od 1923. godine, smeštan u privatnu kuću u ulici Kneza Miloša 58. Ustupanjem zgrade Novog dvora 1936. godine za muzejski prostor, knez Pavle Karađorđević je konačno postavio temelje za ozbiljnu muzejsku postavku. Po njemu je muzej dobio ime koje je nosio do 1945. godine. U posleratnom periodu nakon početka rada u zgradi Novog dvora, potom kraćeg boravka u današnjoj zgradi Etnografskog muzeja,  Muzej je konačno 1950. godine useljen u  zgradu bivše Uprave fondova. Građevinu u stilu akademizma još 1903.godine  projektovali su  arh.Nikola Nestorović i Andra Stefanović. Nakon dve godine priprema  Narodni muzej se otvorio za javnost.

Današnji muzej je institucija koja okuplja više izložbenih prostora: Galeriju fresaka, Muzej Vuka i Dositeja, Arheološki muzej Đerdapa, Muzej Lepenski vir kod Donjeg Milanovca i Lapidarijum u Velikom barutnom magacinu na Kalemgdanu.

2018. godine posle petnaest godina obnove otvoren je rekonstruisan Muzej.

ANTIČKA ZBIRKA

Antička zbirka obuhavata predmete iz praistorijskog doba-mezolita, predmeta iz neolitskih nalazišta Vinča i Starčevo u Srbiji, kao i predmete sa lokaliteta širom Balkana iz različitih istorijskih perioda: metalnog doba, keltskog, ilirskog, grčkog, helenističkog i rimskog. U toj bogatoj zbirci izdvaju se neki posebno vredni umetnički predmeti koji potiču iz najranije istorije Balkana kao što su  skulpture iz Lepenskog vira ili  kolica iz Dupljaje.

deo Korintskog kratera

Krater iz Trebeništa, VI veka pre n. e

Posebnu grupu predmeta velike umetničke vrednosti predstavljaju arhajske zlatne maske i nakit sa lokaliteta Trebenište (danas Severna Makedonija),gde su otkrivene  zlatne maske, sandale, vojnička oprema, nakit, bronzane i staklene posude. Veliku umetničku vrednost ima  krater iz Trebeništa s predstavom konjanika, jedan od retkih takvih sačuvanih predmeta.  Restauracija kratera koju su radili italijanski stručnjaci ukazuje na to da je ostrvo Egina moguće mesto radionice, a ne Korint, Eubeja, jug Italije ili pak Sparta kako se ranije mislilo.

Statua satira iz II-I veka p.n.e.Predmeti iz čuvenog helenističkog  grada Stobi (danas Severna Makedonija). Pored arhitektonskih elemenata sa hramova u Stobima, medju  najlepša umetnička dela sa ovog lokaliteta spadaju bronzane statue satira iz 2-1. veka p.n.e.

Antički lokalitet na postoru Novog Pazara takođe je pružio mnogo vrednih materijalnih predmeta: nakit, posude, a posebno se izdvaja lepa antička vaza tzv.ojnohoa koja predstavlja lep primer crnofiguralnog stila karakterističnog za arhajski period grčke umetnosti.

Predmeti iz tzv. tekijske ostave

Rimskim osvajanjem današnje teritorije Srbije i formiranjem provincije Gornja Mezija nastupa novo doba u istoriji Balkana. Predmeti koji su pronadjeni na tom prostoru su brojni, i najveći deo se čuva u Narodnom muzeju.  Sa teritorije današnje Srbije izdvaja se lokalitet na području Tekije tzv. tekijska ostava iz koje potiču dragocene srebrne posude i nakit.

Na  lokalitetu kod Kostola u blizini Kladova pronadjene su maske sa paradnih šlemova , kao i realistična portretna glava Trajanovog oca Marka Ulpija Trajana Starijeg, verovatno deo veće portretne statue. Trajanov otac bio je istaknuti senator u vreme cara Vespazijana.

Od posebne vrednosti je čuveni bronzani portret cara Konstantina iz 4. veka pronađen 1900. godine. prilikom gradnje mosta na Nišavi, koji prikazuje glavu cara u prirodnoj veličini.

Glava cara Konstantina, IV vek

ZBIRKA IZ SINGIDUNUMA

Singidunum kao antički rimski vojni logor na mestu današnje centralne zone Beograda čuva mnogo ostataka koji svedoče o životu početkom nove ere. Najveći deo predmeta danas je u Narodnom muzeju i u Lapidarijumu.

U Narodnom muzeju iz antičkog rimskog Singidunuma u potiču brojne skulpture,  upotrebni predmeti, stele, žrtvenici, delovi građevina, novac i dr.

Posebno interesantni su portreti nadjeni na teritoriji Beograda koji prikazuju sveštenike iz sirijskog grada Palmire. Nastali su u 2. ili 3. veku, a u Singidunum su dospeli, pretpostavlja se, kao privatno vlasništvo nekog visokog rimskog činovnika koji je ranije službovao na Istoku.

Beogradska kameja (ukrasni reljef od dragog kamena) je eksponat koja potiče 4. veka ubraja se među najreprezentativnije eksponate kasnoantičke zbirke. Očuvan je fragment trouglastog oblika. Prikazan je trijumf imperatora Konstantina na konju, sa dijademom na glavi i kopljem u ruci.

Budući da je Gornja Mezija za rimsku Imperiju predstavljala važan rudarski resurs, arheolozi su otkrili da su rudnici na Kosmaju, u okolini Beograda, snabdevali Carstvo rudama metala. Centar oblasti, nalazio se u Stojniku (Demessus-u). Tu je je 1958. godine iskopana kasnoantička građevina sa izuzetnim podnim mozaikom. Dekorisan geometrijskim ornamentima,  mozaički pod otkriva i imena darodavaca koji su, pretpostavlja se, doprineli svojim prilozima podizanju ove građevine. Moguće da je ovo bio nekadašnji hram, ali malo istoijskih ostataka nije dovoljno da se pozdano govori o antičkom hramu. Od sedam sačuvanih imena, tri su rimska, jedno je sirijsko, a tri su grčka. Bilo je uobičajno da je u ovoj oblasti Gornje Mezije bilo mnogo doseljenika sa Istoka. Pouzdano je da je ovaj prostor na kojem se nalazila građevina  bio pod jurisdikcijom Singidunuma.