Скочи на садржај

RIMSKA DVORANA U BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA

GDE SE NALAZI?

Rimska dvorana se nalazi u sutorenu Biblioteke grada Beograda, koja se nalazi na adresi Knez Mihaila 56.

ISTORIJAT I IZGLED

Sredinom osamdesetih prošlog veka, prilikom rekonstrukcije Biblioteke grada Beograda u njenim podrumskim prostorijima otkriveni su ostaci kamenih temelja jugoistočne kapije (porta decumana) kastruma legije IV Flavije i tako je ovaj deo građevina postao poznat kao Rimska dvorana. U periodu boravka ove legije negdašnji Singidunum je doživeo prosperitet i uspešno se branio protiv napada Varvara.


Rimska vojna utvređenja (castrum) su uglavnom imala četiri kapije kao glavni sistem odbrane grada. Za sada su otkrivene dve kapija Singidunuma, jedna je južna, porta decumana, a druga, severna, na Gornjem gradu Beogradske tvrđave.

Porta decumana bila je monumentalna građevina, dugačka 28 metara, široka 9 metara i procenjuje se da je bila visoko preko 20 metara. Time je bila jedna od najviših građevina antičkog Beograda. Imala je tri prolaza - jedan širi u sredini namenjen za prolaz kola i dva manja namenjena za pešake.
Kapiju su branila dva pravougaone kule. Danas je vidljiv samo temeljni deo prolaza i severoistočne kule, dok se veći deo ostataka nalazi ispod prostorija Biblioteke.
U unutrašnjosti severoistočnog prolaza otkrivena je olovna cev koja je služila da kastrum snabdeva vodom. Voda je prolazila kroz zidane podzemne kanala sve do kupatila, kuhinja, česmi i fontane unutar kastruma.
Otkrivene su i antički ostaci dve ulice ispred Biblioteke koje su se od jugoistočne kapije kretale kroz civilni deo utvrđenja. Ove ulice se delimično poklapalju sa današnjim ulicama Vasinom i Knez Mihailovom .

Danas, ovaj prostor predstavlja spoj arheološkog nalazišta i ustanove kulture, te se još 1986. godine u Rimskoj dvorani održavaju javni skupovi, književni susreti, promocije knjiga i ostali kulturni događaji.

Pripremio i fotografisao : Petar Đapić