Скочи на садржај

CRKVA KRISTA KRALJA

Crkva Krista Kralja nalazi se u Krunskoj ulici 23 u opštini Vračar. Sa južne strane, vrtnim prostorom, povezana je sa Nadbiskupijom.

ISTORIJAT

Crkva Krista Kralja je najstarija katolička crkva Beogradske nadbiskupije. Crkva je, sa južne strane, spojena vrtom sa zgradom Beogradske nadbiskupije. Prvobitna crkva posvećena Sv. Ladislavu arhitekte Jovana Ilkića, preuređena je i proširena 1926. godine po projektu ruskog arhitekte Aleksandra Bunjina, kada su dozidani sporedni ulazi, horski prostor, bočni brodovi i zvonik, čime je crkva produžena do župnog doma. Tada su izrađene propovedaonica i klupe za vernike, nabavljena su nova crkvena zvona i orgulje, prve u Srbiji, koje su i danas u upotrebi.
Po izvršenim prepravkama crkva je posvećena Kristu Kralju.

Planovi za spoljašnji izgled rekonstrukcije crkve 1926.

Šezdesetih godina 20. veka izvršena je rekonstrukcija sa ciljem  prilagođavanja prostora  novim bogoslužbenim propisima, a koja je podrazumevala okretanje oltara vernicima. Do 1988. služila je kao katedrala, a danas crkva ima službu na engleskom jeziku za internacionalnu zajednicu katolika.

EKSTERIJER I ENTERIJER

Crkva ima osnovu trobrodne bazilike, a spolja je sagrađena u stilu romantizma.

Južna fasada Crkve Krista kralja

Unutrašnjost je renovirana 60tih godina kada je glavni oltar okrenut prema naosu i postavljen nadbiskupski tron sa  klupama. U bočnim brodovima  su bočni oltari,  nad kojima su statue Bogorodice sa severne strane i  sv. Josipa sa južne strane.

Statua Bogorodice u bočnom severnom oltaru

Statua Sv. Josipa u južnom bočnom oltaru

Sve je izrađeno od  mermera, kojim su obloženi i zidovi crkve. U apsidi je  veliki  mozaik Krista Kralja, i  simboli sedam  sakramenata na arhivolti.

Vitražni prozori prikazuju scene iz života Isusa, Bogorodice i verskog života. Rekonstrukciju je izradio rimski umetnik  Augusto Ranoki .

Mozaik je postavljen i u luneti iznad  portala crkve.

Pripremila: Ana Serafijanović