Скочи на садржај

MRAČNA KAPIJA

Mračna kapija ili Karanlik kapusi nalazi se na savskoj strani Donjeg grada, u produžetku Sava kapije.

ISTORIJAT I IZGLED

Poznata je kao Karanlik kapusi ili Mračna kapija, a zvali su je raznim imenima, npr. Savska, Šabačka, Bosanska. Podignuta je između 1740. i 1760. godine,u vreme turske obnove, u nastavku Sava kapije. Slično Sava kapiji i ona je građena kao prolaz kroz bastion. Sa obe strane ima prostorije za smeštaj tvrđavske straže.
Nakon predaje grada knezu Mihailu 1867. godine u kapiji je stražarila srpska, kasnije i jugoslovenska vojska, a u vreme I svetskog rata autrougardka vojska. Nađeni su i natpisi urezani na kamenim blokovima u donjoj zoni na turskom – arapskom jeziku, zatim na latinici, i na ćirilici. Uz to, ima i urezanih simbola, poput krsta, menore i nišana janičarskih odreda.

Mračna kapija

Pripremio: Andrija Soković