Скочи на садржај

SINGIDUNUM

ANTIKA U BEOGRADU

Balkan su od najranijih vremena naseljavala različita plemena Tračana, Dačana, Ilira. Keltsko pleme Skordisci živeli su na prostoru uz Dunav, u panonskoj ravnici. Naselje koje su nazvali Singidunum nalazilo se na prostoru današnjeg Beograda. Ostaci keltskog utvrđenja do danas nisu pronadjeni. Arheolozi pretpostavljaju da se na prostoru Zvezdarske šume nalaze ostaci keltskog grada.
Početkom nove ere,Rimljani su došli na područje današnjeg Beograda. Pretpostavlja se da je, nakon ratova koje je imperator Trajan vodio protiv Dačana, u Singidunum prebačena Legija IV Flavia. Iznad ušća Save u Dunav podignut je i kastrum/logor u kojem je legija boravila sve do kraja antike. Oko logora, na beogradskom grebenu i njegovim padinama prema Savi i Dunavu, podignuto je i civilno naselje. Singidunum je status municipijuma verovatno stekao u vreme imperatora Hadrijana, a sredinom 3.veka dobio je i status kolonije rimskih građana. Najveći uspon doživeo je izmedju 2. i sredine 4. veka.

ANTIČKI BEOGRAD

Pored mnogobrojnih razaranja počev od ranovizantijskog perioda, koja su nastavljena rušenjem i obnovama tokom srednjeg veka, sve do 20. veka, ostaci antičkog Beograda su, ipak očuvani do današnjeg dana.

NEKROPOLE

O istoriji antičkog Singidunuma može mnogo da se sazna na osnovu nekropola koje su pronađene na teritoriji današnjeg Beograda.

ŽIVOT U SINGIDUNUMU

Život u Sigidunumu se u antičko doba odvijao i van urbanog jezgra. Na periferiji gradskih teritorija podizane su vile rustike, naselja koja su imala veliku ulogu u snabdevanju stanovnika grada i vojske.

ANTIKA U NARODNOM MUZEJU
ANTIČKA ZBIRKA U LAPIDARIJUMU
ANTIKA U BIBLIOTECI GRADA

Koordinator i fotograf Katarina Malešević, istraživač Mija Bukumirović, istraživač Petar Đapić, istraživač Ana Brajović