Скочи на садржај

KATOLIČKI VERSKI OBJEKTI

Posle Velikog raskola hrišćanskih crkava 1054. godine, nastavljena je misija rimokatoličke crkve na teritoriji Beograda kroz ceo srednji vek. Postojanje katoličkih monaških redova na teritoriji Beograda zabeleženo je u kasnom srednjem veku, ali masovnije širenje katoličke crkve i njihova izgradnja vezuje se za 18. vek i austrijsku vladavinu Beograda. Veći broj crkava izgrađen je u periodu između 1717. i 1739. godine. Ovo je bilo uslovljeno dolaskom nemačkog stanovništva i katoličkih monaških redova u Beograd nakon pobede Austrije nad Turskim carstvom 1718. godine. Tadašnji cilj bilo je što veće širenje uticaja Svete stolice. U ovo vreme organizovana je i katolička crkvena uprava. Nakon što je 1739. godine austrijska vojska pretrpela je poraz od strane Turaka, veliki deo katoličkog stanovništva napustio je Srbiju. Početkom 19. veka zabeležen je mali broj katolika u Srbiji, ali u vreme Miloša Obrenovića dolazi do njihovog ponovnog doseljavanja. Novi talas njihovog naseljavanja kreće s nastankom Kraljevine SHS.
Na teritoriji Srbije rimokatolička crkva organizovana je u jednu nadbiskupiju i četiri biskupije latinskog obreda. Rimokatoličke crkve koje se nalaze u Beogradu pretežno su pod upravom Beogradske nadbiskupije, a nekolicina je i pod upravom Zrenjaninske (crkve u Borči, Surčinu, Zemunu). U Beogradu postoji šest rimokatoličkih crkava, a katedralna crkva je Crkva Uznesenja Marijinog.

KATOLIČKE CRKVE

Beogradskoj nadbiskupiji pripada 6 crkava u gradu. Tri crkve nalaze se u Zemunu, i one pripadaju Sremskoj nadbiskupiji.

NADBISKUPIJA

Iako je beogradska biskupija delovala od najranijih hrišćanskih vremena, Beograd je 1914.godine postao sedište nadbiskupije za teritoriju Srbiju bez Vojvodine i Raške.

LIČNE PRIČE

U Beogradu, su, kroz istoriju do danas, delovali brojne ličnosti koje su doprinele ekumenskom dijalogu i saradnji između vernika.

CRKVA KRISTA KRALJA
CRKVA SV.ĆIRILA I METODIJA
KATEDRALA UZNESENJA
CRKVA SV. ANTUNA
NADBISKUPIJA

Pripremila : Ana Serafijanović