Скочи на садржај

KAPIJA KARLA VI

GDE SE NALAZI?

Ova barokna  kapija nalazi se na ulazu u Donji grad, u blizini  Dušanove ulice na Dorćolu i Kule Nebojša.

ISTORIJAT

Kapija cara Karla VI je jedna od nekoliko kapija koje su do danas očuvane u okviru beogradske tvrđave. Na mestu ove barokne kapije ranije se nalazila kapija sazidana u 15. veku za vreme vladavine srpskog despota Stefana Lazarevića. Prvobitna kapija, koja se nazivala i Istočna donjogradska kapija, podignuta je na tom mestu kako bi se branio Donji grad. Ova kapija je zapravo predstavljala glavni ulaz u Donji grad. U 18. veku, sa dolaskom austrijskih vlasti, počinje i rekonstrukcija celog grada, pa samim tim i tvrđave.

Foto: Dimitrije Vasiljević/Beotura

Rekonstruisan je i ovaj deo tvrđave i tom prilikom je sazidana nova kapija – kapija Karla VI. Oko kapije su u tom periodu sazidane i propratne građevine, međutim one su srušene. Za vreme Prvog svetskog rata su porušene gotovo sve kapije i ostaci zidina tvrđave, ali ova kapija sačuvana.
Za vreme nemačke okupacije izvedeni su veliki radovi u Donjem gradu sa ciljem da se na tom mestu podigne memorijalni park princu Eugenu Savojskom (ranije se smatralo da je kapija cara Karla VI zapravo posvećena upravo princu Eugenu). Nemačke okupacione vlasti ovom prilikom su temeljno obnavile kapiju cara Karla VI i vraćaju joj prvobitni izgled. Ipak, tokom savezničkog bombardovanja 1944. bomba je pala neposredno u blizini kapije i značajno je oštetila. Godine 1964. kpreduzeti su istraživački radovi, a restauracija je započeta 1973.

Iznad luka kapije nalazi se monogram Karla VI, kao i grb – glava vepra sa carskom krunom probodena strelom, čime je simbolično predstavljena dominacija Habsburške monarhije nad ovim prostorom. Ovaj grb očuvan je do danas i predstavlja najstariji očuvani grb u Beogradu.

Kapija Karla VI

 

Foto: Dimitrije Vasijević/Beotura

Kapija Karla VI

Kapija Karla VI

Pripremila: Mila Popović