Скочи на садржај

VIDIN KAPIJA

GDE SE NALAZI?

Vidin kapija nalazi se u severoistočnom delu Tvrđave, na uglu današnje Dunavske ulice i Bulevara vojvode Bojovića.

Foto: Andrija Soković/Beotura

ISTORIJAT

Vidin kapija je dobila ime po Vidinskom putu koji je vodio ka istoku, taj put išao je pravcem današnje Ulice cara Dušana. je izgrađena između 1740. i 1750. godine. Na njenom mestu su se već vekovima ranije nalazile kapije pomoću kojih se ulazilo u grad. Još 1521. tokom osvajanja Beograda turska vojska je ušla u grad kroz Istočnu kapiju, koja se nalazi na mestu Vidin kapija. To govori o strateškom značaju položaja Vidin kapije. Vidin kapija je, kao i još neke, izgrađena tokom turske obnove Tvrđave. Na njenom mestu se ranije nalazila austrijska kapija. Kada je 1739, posle austrijsko-turskih ratova, Beograd pripao Turcima, oni su prvo porušili celu Tvrđavu, a zatim je sagradili ponovo. Na mestu austrijske kapije sazidana je Vidin kapija.  Od 1946. godine kapija se nalazi na listi spomenika kulture, a do tada je služila kao vojni objekat i korišćena je za kontrolu izlaska i ulaska u Donji grad. Restauirana je 2012. godine i tada su obnovljeni mnogi njeni delovi. Ipak i pored restauracije do danas je zadržala originalni oblik i izgled.

IZGLED

Sazidana je većinom od opeke, ali se mogu primetiti i kameni delovi na spoljašnjem delu. Oko kapije nalazile su se 4 prostorije. Prostorije su imale ulogu kasarni, u kojima su boravili vojnici, to se može primetiti jer se u sve četiri prostorije nalaze kamini. Ono što je razlikuje od ostalih je to što nije imala topovske platforme iako je strateški bila veoma značajna. Kapija je bila dekorisana sa tri šestougaone rozete, žute i tamnocrvene boje, identične onim na Stambol kapiji. Kapija je ipak imala brojne nedostatke. Naime bila je veoma niska i tokom poplava koje su zadesile Beograd 1790. kapija i prostorije u kojima borave vojnici su bili poplavljeni. Na bedemu, na koji se kapija naslanja, nalazila se puškarnica, sa mestom za 24 vojnika koji bi branili grad. Ispred kapije nalazio se drveni most, koji je izgrađen tek po završetku radova na kapiji.

Foto: Andrija Soković/Beotura

Pripremio: Andrija Soković