Скочи на садржај

DEFTERDAROVA KAPIJA

GDE SE NALAZI?

Defterdarova kapija nalazi se na sredini severozapadnog bedema Gornjeg grada u blizini Fontane Mehemed paše Sokolovića.

ISTORIJAT

Naziv kapije potiče od turske reči defterdar koja je označavala upravnika finansija. Na mestu Defterdarove kapije u srednjem veku nalazila se tzv. Severna kapija, koja je povezivala Gornji i Donji grad.
Sadašnja kapija podignuta je u poslednjoj deceniji 17. veka, tokom Austrijske vladavine kada se radilo na utvrđivanju bedema. Spoljni lučni portal nad kojim se nalazi trougaoni zabat izgrađen je prema projektu Andrea Kornara. Svoj turski naziv kapija je dobila u 18. veku kada su Osmanlije ponovo zauzele Beograd. Defterdarova kapija obnovljena je 1960. godine.

Pripremio: Andrija Soković