PATRIJARŠIJA

GDE SE NALAZI ?

Zgrada Patrijaršije SPC nalazi se na uglu ulica Kneza Sime Markovića i Kralja Petra. Glavni ulaz je preko puta Saborne crkve u ulici kneza Sime Markovića.

ISTORIJAT

Zgrada Patrijaršije je sagrađena 1935. godine, na mestu starog, porušenog mitropolijskog dvora. Projekat je delo arhitekte ruskog porekla Viktora Lukomskog. Stara zgrada Beogradsko-karlovačke mitropolije podignuta je na zemljištu koje je 1818. otkupljeno za srpsku varoš. To je bila jednostavna,jednospratna zgrada, koja posle ujedinjenja srspkih mitropolija u Patrijaršiju od 1920. godine nije više odgovarala značaju u novoj državi Kraljevini SHS. 1930. godine odličeno je da se poruši, a na njenom mestu izgradi nova zgrada za sedište Patrijaršije SPC.

IZGLED

Arhitekta Viktor Lukomski je elemente neovizantisjkog stila prilagodio modernoj građevini, pa je dobijena funkcionalna celina koja je vešto prilagođena Savskoj padini. Glavna fasada prema ulici Kneza Sime Markovića izvedena je raskošnije i odlikuje je stepenasta forma sa detaljima reljefne i slikane dekoracije u nacionalnom duhu. Ostale fasade su jednostavnije i modernije projektovane, bez suvišnih detalja. U unutrašnjem dvorištu uzdiže se kapela/crkva manjih dimenzija posvećena Sv. Simeonu Mirotočivom. Zbog neravnog terena zgrada ima nejednak broj spratova.

UNUTRAŠNJOST

Unutrašnjost zgrade Patrijaršije služi različitim crkvenim institucijama. Pored kancelarija, arhiva u suterenu i prizemlju, ovde se nalazi i vredna biblioteka, kao i prodavnica sa bogolužbenim i turističkim  predmetima.

Prvi sprat je rezervisan za privatne i službene odaje patrijarha. Na drugom spratu su radne prostorije i dvorana sabore, sinod i druge  crkvene skupove. 

U dvorani za crkvene sabore  nalazi se jedna od verzija slike  Paje Jovanovića Seoba Srba.

Odmah preko puta dvorane je naos kapele Sv. Simeona Mirotočivog.

Jedan deo zgrade zauzima MUZEJ SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

Pripremili: grupa za multikonfesionalni Beograd