Скочи на садржај

KRALJEVSKI BEOGRAD

OD KALDRME DO ASFALTA

Početkom 19. veka u Beograd se ulazilo kroz četiri glavne kapije: Sava-kapija, Varoš-kapija, Stambol-kapija i Vidin-kapija. Grad se delio se na dva nejednaka dela: srpski, manji, prema Savi i turski veći-Dorćol, prema Dunavu. Ulice su bile krivudave, većinom kaldrmisane  „turskom kaldrmom“, neke vrlo strme, noću bez  osvetljenja. Beograd je tada,  imao dva predgrađa: Savamalu i Palilulu. Od 1835. počinje širenje Beograda u pravcu današnjeg Vračara.

Knez Miloš je pozvao inženjera Franca  Jankea da izradi urbanistički plan. 40tih godina 19. veka Beograd se proširio na Palilulu i spojio sa Vračarom. Donošenjem zakonskih dokumenata postavljene su osnove za urbanizaciju grada, pa je donosen  prvi urbanistički plan koji je izradio  Emilijan Josimović 1867. Te godine, sa oslobađanjem Beograda od turske vlast, počela je nova faza modernizacije grada. Središte grada se pomerilo na osu Knez Mihajlova ulica –Slavija , kojom je vozio prvi tramvaj, u početku sa konjskom zapregom, a 1892. i na električni pogon. Godinu dana kasnije Beograd je dobio prvu električnu centralu, koja je uvela ulično osvetljenje. Godine 1892. pušten je u rad  prvi vodovod, a 1914. uvedena je i kanalizacija.

.

BEOGRAD DINASTIJE OBRENOVIĆ

Dinastija Obrenović  je srpska vladarska porodica iz 19. veka koja je  bila na vlasti u dva perioda, od 1815-1842. i od 1858—1903.  Nasleđe ove dinastije nalazi se u Srbiji, i manjim delom u Rumuniji. Pročitajte gde sve danas može da se vidi nasleđe ove vladarske porodice.

BEOGRAD DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆ

Karađorđevići su srpska kraljevska dinastija koja potiče od  Đorđa Petrovića-Karađorđa, vođe Prvog srpskog ustanka. Prvi period vladavine dinastije Karađorđević  tokom 19. veka bio od 1842-1858. Posle majskog prevrata 1903. godine, Karađorđevići su bili vladarska porodica Srbije , dražave SHS i kraljevine Jugoslavije do 1945. godine.

LIČNE ARHIVE

Tragamo za ličnim pričama Beograđana koji su delovali u periodu kraljevskog Beograda. Naš tim je pričao sa njihovim potomcima  potomcima i otvorio njihove arhive.
KONAK KNEGINJE LJUBICE
KONAK KNEZA MILOŠA
STARI DVOR
AMAM KNEZA MILOŠA
BEOGRADSKA ZADRUGA
KAFANA ZNAK PITANJA
KRALJEVSKI KOMPELKS
NOVI DVOR
NARODNA SKUPŠTINA

Koordinator grupe, administrator i fotograf Maša Popesković, istraživač Ana Sarić, istraživač Bogdana Novaković, fotograf Mila Antonović, dizajneri: Lana Antanasijević, Andrea Plazinić