MEMORIJALI BEOGRADA

MESTA SEĆANJA

Mesta sećanja su kulturno-istorijski spomenici koji povezuju sadašnjost sa prošlošću. Jevrejska poslovica kaže da “svesni zaborav produžava izgnanstvo, tajna spasenja je sećanje” , što je svojevrsna metafora odnosa prošlosti i budućnosti i opomena koja ukazuje šta se dešava kada se događaji iz prošlosti potiskuju i zaboravljaju. U cilju održavanja kulture sećanja na pojedine tragične trenutke iz prošlosti Beograda, ovde ćemo predstaviti materijalne spomenike koji čuvaju sećanje na te događaje.

KULTURA SEĆANJA

Kultura sećanja se odnosi na pojam kolektivnog pamćenja. Kolektivno sećanje može da se manifestuje kroz materijalne spomenike ili kroz komemorativne aktivnosti.

PRVI SVETSKI RAT

Nastanak vojničkih grobalja u Evropi i Beogradu predstavljao je posledicu ogromnog broja stradalih boraca u Prvom svetskom ratu.

DRUGI SVETSKI RAT

Velike ljudske žrtve koje su obeležile Drugi svetski rat namentule su potrebu za memorijalizacijom događaja ili herojstva vojnika i običnih ljudi.

Koordinator i administrator stranice: Milena Marković, istraživač: Teodora Danilović, istraživač: Mina Novaković