Скочи на садржај

MULTIKONFESIONALNI BEOGRAD

JEDINSTVO RAZLIČITOSTI

Beograd je grad prožimanja različitih kultura, naroda i religija. Od antičkog paganskog utvrđenja, preko mesta sporenja istočne i zapadne hrišćanske crkve, osmanskog grada, sudbina Beograda vezana je za sve narode koji su ga naseljavali. Simboli njihovih vera su se smenjivali,a materijalni tragovi ostali su da podsećaju na burnu istoriju razaranja, čuvanja i zaštite tog nasleđa. U Beogradu se nalaze sedišta gotovo svih verskih zajednica koje danas postoje u Srbiji: pravoslavne, katoličke, islamske i jevrejske verske zajednice.

HRIŠĆANSTVO U BEOGRADU

Hrišćanska religija je ostavila dubok trag u kulturno-istorijskom nasleđu Beograda. U njemu se danas čuva nasleđe Pravoslavne i Katoličke  kao i manji broj evangeličkih crkava.

ISLAM U BEOGRADU

Etnički raznolika islamska zajednica Srbije i Beograda je uglavnom nastajala dugotrajnim procesom islamizacije lokalnog slovenskog življa i doseljavanjem Turaka i drugih muslimana s istoka.

JUDAIZAM U BEOGRADU

U Beogradu su tokom istorije izgrađene, po podacima, četiri sinagoge. Do danas je ostala sačuvana samo sinagoga Sukat Šalom.

Koordinator grupe i administrator stranice: Ana Serafijanović, fotograf i istraživač Ivana Pantović, istraživač Ana Sarić,istraživač Nađa Veli, istraživač Mina Novaković