SAHAT KAPIJA/KULA

GDE SE NALAZI?

Kompleks Sahat kapije nalazi se na ulazu u Gornji grad Beogradske tvrđave u blizini Prirodnjačkog muzeja.

ZAŠTO SAHAT KAPIJA?

Ceo kompleks je dobio ime po kuli na kojoj se nalazio sat (sahat), dok je ranije kapija bila poznata kao  Kornareva kapija, po graditelju Andrei Kornaru koji je projektovao. Andrea Kornar je bio mletački graditelj, koji je gradio i za Austijance, tokom kratkotrajne vladavine između 1688-1690, i za Osmanlije, nakon ponovnog pada Beograda pod tursku vlast. Njegova zagonetna biografija izazvala je Austrijance da ga u svojim izveštajima označe kao špijuna koji je radio u korist Turske. Buran život završio je u blizini današnjeg Pirota  gde je proveo poslednje godine svog života.

IZGLED I ISTORIJA

Kompleks čine  kapije sa odgovarajućim bočnim prostorijama, Sahat kula i delom porušeni gornjegradski bedemi. Sadašnja Sahat kapija sazidana je na smeni 17. u 18. vek pod nadzorom Andree Kornara u burnim ratnim previranjima oko prevlasti nad Beogradom između austrijske i turske carevine. Kasniji delovi kapije, koji se sada koristi kao Muzej Beogradske tvrđave, izgrađeni su  za vreme druge austrijske vladavine u periodu 1717.-1739. godine.
Sahat kula sazidana je u  periodu od 1740. do 1789. godine.  Kula je obnovljena sredinom 19. veka. Sahat kula je jedan od malobrojnih objekata na Beogradskoj tvrđavi koji nije pretrpeo značajnija oštećenja, pa i danas čuva sva autentična arhitektonska i stilska obeležja.

Pripremila: Milena Marković