Скочи на садржај

LEOPOLDOVA KAPIJA

GDE SE NALAZI?

Leopoldova kapija nalazi se ispred Zindan kapije, u blizini restorana ,,Kalemegdanska terasa“ i Zoološkog vrta, u bastionu sagrađenom u 17. veku.

IZGLED I ISTORIJA

Bastion u koji je uzidana kapija građen između 1688. i 1690. godine za vreme vladavine cara Leopolda po kome je kapija i nazvana, ali sama kapija je završena tokom druge austrijske vladavine Beogradom između 1718-1721.godine. Iznad ulaza u kapiju urezan je monogram «L.P.» (Leopoldus Primus). Po načinu na koji je izgrađena, Leopoldova kapija je slična ostalim ulazima u gornji grad-Kralj kapiji i Sahat kapiji. Ove tri kapije zidane su u istom razdoblju, u poslednjim decenijama 17.veka, prema zamislima graditelja Andree Kornara.
Godine 1723, za vreme druge austrijske vladavine Beogradom u periodu između 1717-1739.god. ova kapija dobila je dekorativnu baroknu fasadu. Uz bočnu stranu kapije,tada je ugrađena nova prostorija za smeštaj straže.

Leopoldova kapija

 

Iznad luka portala, koji je elipsastog oblika, nalazi se urezan monogram L P (Leopoldus Primus) u spomen caru Leopoldu, za vreme čije vladavine je Beograd prvi put oslobođen od Turske vlasti (1688).Na bočnim stranama kapije, postoje dve relativno niske niše, ukrašene prelomljenim lukom, karakterističnim za orijentalnu umetnost. Pločnik unutar kapije danas je od granatnih kocki, dok je u originalu bio u vidu kamene kaldrme. Fasadu takođe ukrašavaju i dve kamene topovske kugle.

U bombardovanju 1914. i 1915. godine, Leopoldova kapija pretrpela je neznatna oštećenja, dok su mnogi drugi objekti porušeni. Rekonstrukcija Beogradske tvrđave izvedena je i pre Drugog svetskog rata kada su ojačani bastioni južno od Leopoldove kapije.

Pripremila : Katarina Malešević

Leopoldova kapija