Скочи на садржај

ISLAMSKI VERSKI OBJEKTI

Islamske bogomolje koje su se gradile u Beogradu bile su: džamije, mesdžidi i musale. Džamija je mesto za javnu molitvu, na koju poziva mujezin sa minareta-visoke kule koja se uzdiže uz džamiju. Mesdžidi i musale su molitveni prostori, manjih dimenzija, i bez javnih okupljanja.
Prve džamije su nastale u Donjem gradu beogradske tvrđave i to prepravkom hrišćanskih crkava. Prema najranijem turskom dokumentu iz 1536. broj mahala/gradskih četvrti bio je svega četiri, koliko je bilo i džamija. Već 1571. godine broj mahala bio je 21, ali se ne zna koliko je bilo džamija. Početkom 17. veka broj džamija se popeo već na 60. U vreme druge austrijske opsade Beograda, porušene su neke džamije, pa je po austrijskom popisu iz 1728. godine u Beogradu zatečeno 17 džamija (i još dve koje su bile izvan utrvđenog grada), kojima je tada promenjena namena.
Na osnovu raznih izvora i istraživanja zna se da je do kraja 18. veka bilo do 60 džamija i manji broj mesdžida. Tokom treće austrijske opsade Beograda 1789-1791. godine porušen je veći broj džamija. U Prvom srpskom ustanku, preostale džamije bile su pretvorene u objekte druge namene.
Srpske vlasti su 1836. godine popisale džamije u Beogradu i na tom spisku nalazilo se 16 džamija. Iseljenjem turskog stanovništva iz Beograda 1867. godine započeo je proces smanjivanja islamske zajednice i zapuštanja beogradskih džamija. Vremenom su porušene sve preostale beogradske džamije, osim jedne, Bajrakli džamije na Dorćolu.

IZGUBLJENA BAŠTINA

Popis beogradskih džamija koje više ne postoje možete naći ovdeNESTALE DŽAMIJE

ISLAMSKA ARHITEKTURA

Islamska arhitektura na teritoriji Srbije pripada osmanskom graditeljskom stilu.

ISLAMSKA ZAJEDNICA

U Beogradu i dalje postoji aktivna muslimanska zajednica. Više o istoriji islama u Beogradu pročitajte ovde 

BAJRAKLI DŽAMIJA
NESTALE DŽAMIJE

Pripremila: Nađa Veli