Skip to content

STREET ART

ALTERNATIVNA SCENA

Ulična umetnost u Beogradu se javila 80ih godina XX veka, i od tada počinje njeno stalno širenje. Beograd je postao centar žive i raznolike kulture grafita, stensila, murala, stikera, ali i drugih umetničkih intervencija u prostoru. Beograd se izdvaja u Evropi kao grad masovne i velike aktivnosti uličnih umetnika.

Beogradska scena se toliko razvila u poslednjih nekoliko godina da su 2021. godine postavljeni 3D modeli grafita i murala koji su namenjeni približavanju ulične umetnosti slepim i slabovidim osobama.

Raznolikosti ulične umetnosti doprinose različite umetničke grupe, kao i brojni ulični umetnici.

MURALI

Prvi murali u Beogradu nastaju 80tih godina 20.veka. Tada oslikavanje fasade u centru rade najznačajniji umetnici tog doba.

GRAFITI

Razvijanje grafiti umetnosti počinje 90tih godina. Danas u Beogradu deluje veliki broj grafiti umetnika. Sa nekima od njih smo pričali o njihovom radu.

BIGZ

GRAFITI UMETNICI

U Beogradu  deluje veliki broj poznatih grafiti umetnika i umetnica. Njihove priče možete pronaći ovde

BEOGRADSKA ULIČNA SCENA
KOMEMORATIVNI MURALI
PRVI MURALI
GROBARSKI TREŠ ROMANTIZAM
ARTEZ

Koordinator grupe: Hana Šuica, Istraživači : Zoja Andrijanić, Aleksa GačićMila Keserović