Skip to content

SOCIALIST YUGOSLAV HUB

SFRJ BEOGRAD

Beograd u doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) je vreme druge polovine 20. veka .Neposredno posle rata u Jugoslaviji se dogodio  ideološki preokret prihvatanjem komunističke ideologije.  Ipak, posle raskida sa SSSR-om 1948. godine  Jugoslavija  je prihvatila tržišnu ekonomiju u jednopartijskom socijalističkom političkom sistemu. Beograd je kao prestonica nove države, zahvaljujući  specifičnom položaju između Istoka i Zapada, u polarizovanim društveno političkim prilikama, doživeo ekonomski i demografski progres. 

COCA COLA SOCIJALIZAM

Jugoslavija je prihvatila tržišnu ekonomiju u jednopartijskom socijalističkom političkom sistemu.Taj društveno-politički kontekst rezultirao je takozvanim Coca-Cola socijalizmom, u kojem se afirmisalo bratstvo i jedinstvo, ateizam i politika nesvrstanosti.

JUGOSLOVENSKI NAČIN ŽIVOTA

Nova socijalistička ideologija, pod parolama obnove i izgradnje i bratstva i jedinstva inicirala je izgradnju nove metropole. Beograd, u kojem je tokom rata porušena ili teško oštećena trećina zgrada, brzo se obnavljao, menjajući svoju arhitekturi i način života.

BLOKOVI

Novobeogradski blokovi predstavljaju poseban društveno-arhitektonski segment istorije Beograda.

PALATA SRBIJA
HOTEL JUGOSLAVIJA
GENEKS KULA
KUĆA CVEĆA
SAVA CENTAR
ZGRADA POLITIKE
BLOK 45
BLOK 61-64
BLOK 70
BLOK 21
BLOK 23
BLOK 22
BLOKOVI 1 I 2
BLOK 28

Koordinator grupe, administrator sajta : Sofija Jovanović, , istraživači: Ana Serafijanović, Ognjen Nerandžić,Filip Šuica, Maja Milović, dizajner Jana Azanjac