SOCIJALISTIČKI BEOGRAD

BRUTALNO LEP BEOGRAD

Socijalističko nasleđe Beograda rezultat je drastičnog porasta građevinarstva posle Drugog svetskog rata. Razvoj grada prvenstveno je bio usmeren na javnu arhitekturu, posebno na stambene objekte. Raznolikost stilova u drugoj polovini 20. veka doprinela je raznovrsnim i smelim arhitektonskim rešenjima. Izgrađeni su kompleksi i urbane celine koje su potpuno preobrazile izgled grada. Minimalizam i funkcionalizam novog grada je nasleđe koje privlači sve više pažnje u dugoj i raskošnoj istoriji Beograda.

SOCIJALISTIČKO NASLEĐE

Jugoslavija je prihavtila tržišnu ekonomiju u jednopartijskom socijalističkom političkom sisitemu.Taj društveno-politički kontekst rezultirao je takozvanim Coca-Cola socijalizmom, u kojem se afirmisalo bratstvo i jedinstvo, ateizam i politika nesvrstanosti.

SOCIJALISTIČKA ARHITEKTURA

U godinama posle Drugog svetskog rata u srpskoj arhitekturi su se nakon kratkotrajnog sovjetskog uticaja ustalila načela moderne arhitekture. Pristupilo se izgradnji Novog Beograda koji je građen u skladu sa načelima modernističkog koncepta funkcionalnog grada.

LIČNE PRIČE

Beležimo i čuvamo od zaborava lične priče Beograđana koji su doprineli kulturi našeg grada iz vremena socijalizma.

Koordinator grupe, administrator sajta i fotograf: Sofija Jovanović, istraživač i dizajner: Jana Azanjac, istraživač: Ana Serafijanović, fotograf: Jovana Dimitrijević, istraživač: Ognjen Nerandžić, istraživač: Maja Milović

CONNECT WITH US