Скочи на садржај

SOCIJALISTIČKI BEOGRAD

SFRJ BEOGRAD

Socijalističko nasleđe Beograda rezultat je ekonomskg razvoja posle Drugog svetskog rata. Razvoj grada prvenstveno je bio usmeren na stvaranje državnih institucija, privrednih i stambenih objekata.  Beograd je kao prestonica nove države, zahvaljujući  specifičnom položaju između Istoka i Zapada, u polarizovanim društveno političkim prilikama, doživeo ekonomski i demografski progres i postao poželjno mesto za život građana.

SOCIJALISTIČKO NASLEĐE

Jugoslavija je prihvatila tržišnu ekonomiju u jednopartijskom socijalističkom političkom sistemu.Taj društveno-politički kontekst rezultirao je takozvanim Coca-Cola socijalizmom, u kojem se afirmisalo bratstvo i jedinstvo, ateizam i politika nesvrstanosti.

STANOVANJE U SFRJ

U godinama posle Drugog svetskog rata u srpskoj arhitekturi i urbanizmu, nakon kratkotrajnog sovjetskog uticaja ustalila su se  načela moderne arhitekture i kulture stanovanja. Pristupilo se izgradnji u skladu sa načelima modernističkog koncepta funkcionalnog grada.

LIČNE PRIČE

Beležimo i čuvamo od zaborava lične priče Beograđana koji su doprineli kulturi našeg grada iz vremena socijalizma.

Koordinator grupe, administrator sajta i fotograf: Sofija Jovanović, istraživač i dizajner: Jana Azanjac, istraživač: Ana Serafijanović, fotograf: Jovana Dimitrijević, istraživač: Ognjen Nerandžić, istraživač: Maja Milović

CONNECT WITH US