SOCIJALISTIČKI BEOGRAD

BRUTALNO LEP BEOGRAD

Socijalističko nasleđe Beograda rezultat je drastičnog porasta građevinarstva posle Drugog svetskog rata. Razvoj grada prvenstveno je bio usmeren na javnu arhitekturu, posebno na stambene objekte. Raznolikost stilova u drugoj polovini 20. veka doprinela je raznovrsnim i smelim arhitektonskim rešenjima. Izgrađeni su kompleksi i urbane celine koje su potpuno preobrazile izgled grada. Minimalizam i funkcionalizam novog grada je nasleđe koje privlači sve više pažnje u dugoj i raskošnoj istoriji Beograda.

SOCIJALISTIČKO NASLEĐE

Promenjeni politički kontekst rezultirao je takozvanim Coca-Cola uslovljenim socijalizmom novim načinom života. To se ogledalo u afirmaciji bratstva i jedinstva, ateizma i politike nesvrstanosti.

SOCIJALISTIČKA ARHITEKTURA

U godinama posle Drugog svetskog rata u srpskoj arhitekturi su se nakon kratkotrajnog sovjetskog uticaja ustalila načela moderne arhitekture.

LIČNE PRIČE

Beležimo i čuvamo od zaborava lične priče Beograđana koji su doprineli kulturi našeg grada iz vremena socijalizma.

Koordinator grupe, administrator sajta i fotograf: Sofija Jovanović, istraživač i dizajner: Jana Azanjac, istraživač: Ana Serafijanović, fotograf: Jovana Dimitrijević, istraživač: Ognjen Nerandžić, istraživač: Maja Milović

CONNECT WITH US