DINASTIJA OBRENOVIĆA

Obrenovići su srpska vladarska porodica, oni su vladali Srbijom u periodu 1815-1842. i u periodu 1858-1903. Rodonačelnik ove porodice bio je Miloš Obrenović, a poslednji vladar bio je Aleksandar Obrenović. Knez Miloš Obrenović prvi put vladao je 1815-1839., zatim ga je nasledio knez Milan Obrenović, koji je vladao nekoliko meseci 1839. Nakon Milana na vlast dolazi njegov brat knez Mihajlo Obrenović, koji je prvo vladao 1839-1842. Od 1842. do 1858. godine vlast preuzimaju Karađorđevići, jer je skupština  izabrala za novog kneza Aleksandra Karađorđevića. Ipak, 1858. godine na vlast po drugi put dolazi knez Miloš Obrenović, koji vlada 1858-1860. Njega nasleđuje njegov sin, Mihajlo Obrenović, koji po drugi put dolazi na vlast i vlada 1860-1868. Mihajlov sin, knez Milan Obrenović vlada kao knez 1868-1882, a 1882-1889 vlada kao kralj. Poslednji vladar ove porodice, kralj Aleksandar Obrenović vladao je 1889-1903. kada je došlo do majskog prevrata. Pored vladara značajni predstavnici ove dinastije su i knjeginje Julija i Ljubica, kraljice Natalija i Draga, braća kneza Miloša Jevrem, Milan i Jovan.

Ova porodica za sobom ostavila je veliki broj znamenitih građevina i u Srbiji, ali i u Rumuniji. Neki od njih su Konak kneginje Ljubice, Konak kneza Miloša u Topčideru, Stari dvor, Narodno pozorište u Beogradu, Topčider, Botanička bašta Jevremovac,  Gospodar Jovanov konak, Tašmajdan, Jevremov konak i stari Šabac. U Rumuniji je najmlađi Milošev brat-Jevrem u oblasti Jalomica, 50-tak kilometara od  Bukurešta, u selu Manasija ostavio konak i crkvu posvećenu Vaznesenju Hristovom. Crkva je pod zaštitom Republike Rumunije, kao spomenik kulture, a konak je krajem 19. veka pretvoren u vilu porodice Hagijanov. U toj crkvi je sahranjen Jevrem, koji je inače bio otac kralja Milana Obrenovića. Drugi Milošev brat, Milan Obrenović koji je umro 1810.godine na proputovanju u Bukureštu, sahranjen je u crkvi na imanju Herašti u blizini Bukurešta gde je tokom izbeglištva živeo Miloš Obrenović i gde je ostao veliki posed sa crkvom, dvorcem i pomoćnim zgradama.

Pripremila: Bogdana Novaković